ีunlimited bandwidth

แบนด์วิดท์ (อังกฤษ: bandwidth) อาจหมายถึง อัตราการส่งถ่ายข้อมูล ในทางคอมพิวเตอร์ แบนด์วิดท์ ในพีชคณิตเชิงเส้น กราฟแบนด์วิดท์ ในทฤษฎีกราฟ